Næringshagene i Norge ønsker deg hjertelig velkommen til 
Bærekraftsuka 23-27 september 2024

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk av innovasjonsselskaper/ næringshager i hele landet, som bistår lokalt næringsliv med vekst- og utviklingsoppgaver.

Vår visjon er å utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, gjennom å tilby relevante tjenester for å bidra til vekst og omstilling av industri og næringsliv. 

Gjennom Bærekraftsuka ønsker vi å legge til rette for en hel uke med kompetanseheving, inspirasjon og verktøy, slik at vi alle kan bidra til å skape en positiv forandring. Vi ønsker å dele kunnskap på tvers av bransjer og fra hele Norge, da vi ser at samarbeid er vesentlig for å kunne løse dagens- og morgendagens utfordringer.

Alle digitale arrangement er gratis,  LINK LIGGER UNDER HVERT ARRANGEMENT. OPPTAK og presentasjoner LEGGES OGSÅ HER I ETTERKANT.