Næringshagene

Med en visjon om å «skape Bærekraftig og framtidsrettet næringsliv i distriktene», bidrar siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og ET nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet.